Instaptoets voor Frans

 

Welkom op de starttoets Frans!

Deze online tool werd ontwikkeld aan de Arteveldehogeschool. De starttoets wil de leerkracht Frans en het schoolteam helpen inschatten waar de leerlingen staan wat betreft hun beheersing van het Frans bij de start in het secundair onderwijs. Hoe goed zijn ze al in spreken, schrijven, lezen of luisteren?  Deze wetenschappelijk gevalideerde test geeft een objectief beeld. Op basis van de resultaten kan dan ingespeeld worden op de noden van de leerlingen door te remediëren, uit te dagen, kortom te differentiëren. Dit betekent inzetten op motivatie, dé troef bij uitstek voor taalverwerving Frans.

Meer achtergrondinformatie over de ontwikkeling en het gebruik van de test vind je in de handleiding na het inloggen op de website. Nieuw! (september 2021)

Het gebruik van de test is gratis.